Kobe Port Museum

AQUARIUM x ART atoa : ชมความงามของสัตว์น้ำกับศิลปะไปพร้อมกันที่พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ atoa เมืองโกเบ
เมื่ออควาเรียมกับศิลปะหลอมรวมกันเป็นหนึ่งเดียว ก่อให้เกิดความงดงามขนาดไหน ต้องตามเข้ามาชมกันที่พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ atoa (AQUARIUM x ART atoa)