Yamaguchi Food

YAMAGUCHI FOOD : 10 อาหารโลคอลจากจังหวัดยามากุจิ
รวม 10 เมนูอาหารท้องถิ่นจากจังหวัดยามากุจิ (Yamaguchi Local Food) ที่ล้วนแต่ถ่ายทอดเสน่ห์เฉพาะตัวของจังหวัดที่อยู่สุดทิศตะวันออกของเกาะฮอนชูที่ไม่ควรเป็นแค่ทางผ่าน