RailCard

อืมม…ก็แค่อยากใช้บัตรรถไฟฟ้าในแบบที่น่าหยิบน่ามองแบบญี่ปุ่นกับเขาบ้างไม่ได้เหรอ?
เมื่อการ 'ออกแบบบัตรรถไฟฟ้า' ในบ้านเราไม่ได้ดึงดูดให้น่าใช้เท่ากับที่ญี่ปุ่น ก็ออกแบบมันซะเองเลยสิ ! บัตรลายน่ารัก ใครเห็นก็อยากใช้