Petit Hotel Izu Shaboten Village

Petit Hotel Izu Shaboten Village : ครั้งแรกกับโรงแรมแกลมปิ้งรูปแบบใหม่ใกล้ภูเขาไฟฟูจิในเมืองอิโต
ครบรอบ 60 ปีโรงแรม Petit Hotel Izu Shaboten Village เปิดที่พักแนวใหม่สไตล์แกลมปิ้งเป็นครั้งแรกในญี่ปุ่น พร้อมวิวภูเขาโอมูโระและภูเขาไฟฟูจิแสนงามในเมืองอิโต