Uji

แปลงโฉมเป็นชาวเกียวโต ที่ร้านเช่ากิโมโนแห่งแรกในเมืองอุจิ
เมื่อเมืองที่เต็มไปด้วยมรดกโลกอย่างเมืองอุจิ เปิดร้านเช่ากิโมโนแก่นักท่องเที่ยวเป็นครั้งแรก