ASOBISYSTEM

ตามวัยรุ่นญี่ปุ่นให้ทันต้องไปงาน 10 ปี ASOBISYSTEM
จะตามเทรนวัยรุ่นญี่ปุ่นทั้งทีต้องมาดูกันว่างานนี้มีอะไร
ถ้าไม่ใช่อนิเมะกับคอสเพลย์ แล้วอะไรคือ Now Japanese Pop Culture?
ตกหลุมรักญี่ปุ่นในยุคใหม่ผ่าน Now Japanese Pop Culture ในฮาราจูกุ