Salmon 101 : วิชาแซลมอนขั้นพื้นฐาน เรียนรู้ความเป็นปลาเนื้อส้มลายสวย
ชวนเข้าคลาสเล็กเชอร์วิชาแซลมอนขั้นพื้นฐาน อัพเดทเรื่องแซลมอนที่รู้ไว้ก็ดีมีประโยชน์