Busshozan Onsen

ถอดรองเท้า ก่อนก้าวเดิน
เมื่อเท้าคู่หนึ่งได้วางพักบนพื้นที่ดีๆ จนหายเหนื่อยล้าก็ย่อมพร้อมที่จะหยัดขึ้นยืนขึ้นเพื่อออกเดินไปข้างหน้าอีกครั้ง