Ishinban

ญี่ปุ่นเริ่มทดลองใช้ CommonPass พาสปอร์ตวัคซีน ร่วมกับแพลตฟอร์มบันทึกข้อมูลสุขภาพบนมือถือ
ญี่ปุ่น เตรียมตัวใช้ “CommonPass” หรือ พาสปอร์ตวัคซีน แอปพลิเคชั่นแสดงผลการตรวจโควิดแทนใบรับรองแบบกระดาษที่ง่ายต่อการปลอมแปลง