Marukin Yakitori

Marukin Yakitori ต้นตำรับไก่ปิ้งญี่ปุ่น ราคาประหยัดที่โตเกียว
ลิ้มรสยากิโทริ ไก่ปิ้งเสียบไม้ต้นตำรับญี่ปุ่นในตำนานกันที่ร้าน "Marukin Yakitori" ที่ปัจจุบันนี้มีสาขามากกว่า 10 สาขาทั่วโตเกียว !