Marukin Yakitori

Marukin Yakitori ต้นตำรับไก่ปิ้งญี่ปุ่น ราคาประหยัดที่โตเกียว
ลิ้มรสไก่ปิ้งเสียบไม้ต้นตำรับญี่ปุ่นในตำนาน กินง่าย จ่ายคล่อง ในโตเกียว!