Coca-Cola Clear

Transparent Drinks : เทรนด์น้ำดื่มสีใสจากญี่ปุ่นมีอะไรมากกว่าที่มองเห็น
อัพเดทเทรนด์น้ำดื่มสีใสในญี่ปุ่นกับเหตุผลที่ครองใจคนทั่วญี่ปุ่น
Coca-Cola CLEAR เปิดตัวโค้กใส น้ำอัดลมไร้สีเจ้าแรกในญี่ปุ่น
Coca-Cola ส่งโค้กสีใส ไร้แคลอรี วางจำหน่ายเฉพาะในญี่ปุ่นเท่านั้น