Restaurant in Kagawa

7 Self-Service Udon Restaurant in Kagawa : ร้านอุด้งบริการตัวเองในคางาวะ
ชวนสายกินไปทำความรู้จักกับ 7 ร้าน อุด้ง บริการตัวเองใน จ.คางาวะ เพียงแค่ลวกเส้น เติมซุป เลือกท็อปปิ้ง ก็สามารถอร่อยได้ง่ายๆ ไม่ว่าใครก็ต้องติดใจแน่นอน!
Food in Kagawa : 9 อาหารขึ้นชื่อจากจังหวัดคางาวะ
คางาวะ จังหวัดในภูมิภาคชิโกกุ เมืองแห่งอุด้งที่ไม่ได้มีดีแค่ซานุกิอุด้ง ยังมีอาหารชวนรับประทานมากมาย อาทิ โฮเนะสึกิโดริ โอลีฟฮามาจิ หรือขนมโออิริ