Yufuin No Mori

1 Day in Yufuin : การเดินทางไปกับผืนป่ายุฟุอินในภูมิภาคคิวชู
เที่ยวแบบ 1 Day in Yufuin ท่องรถไฟสายความสุข ท่องเที่ยวในภูมิภาคคิวชู เติมความสุขให้ล้นจนไม่อยากตีตั๋วรถไฟกลับ ก็เมืองน่ารักขนาดนี้ ใครจะอดใจไหว :' )