Mifunegaoka Plum Garden : ชมสวนดอกบ๊วยต้อนรับฤดูใบไม้ผลิที่ซากะ
ชมป่าดอกบ๊วยที่บานสะพรั่งในช่วงต้นฤดูใบไม้ผลิที่มิฟุเนะกาโอกะ (Mifunegaoka) ในจังหวัดซากะ บนเกาะคิวชู ทางตอนใต้ของญี่ปุ่น