Birdwatching : ส่องนกกระสาสายพันธุ์หายากในชนบทของคิโนะซากิ
ชวนสายรักธรรมชาติส่องนกกระสาขาวตะวันออก (Oriental White Stork) นกสายพันธุ์หายากที่เป็นเสมือนสัญลักษณ์ของเมืองโทโยโอะ ในจังหวัดเฮียวโงะ
Cycling Tour : ทัวร์ปั่นจักรยานเที่ยวใกล้คิโนะซากิออนเซ็น
ทัวร์ปั่นจักรยาน (Cycling Tours) ชมธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์ เก็บแอปเปิ้ลสายพันธุ์ท้องถิ่น สูดลมหายใจบริสุทธิ์จากป่าและน้ำตก เสร็จแล้วกลับมาแช่ออนเซ็นสบายๆ ที่ Kinosaki Onsen