Alps Book Camp

Alps Book Camp : สัปดาห์หนังสือในอ้อมกอดแอลป์
เพลิดเพลินและผ่อนคลายในอ้อมกอดภูเขากันที่ "Alps Book Camp" งานสัปดาห์หนังสือ ริมทะเลสาบคิซากิ ที่จัดขึ้นเฉพาะในช่วงฤดูร้อนเท่านั้น
น้ำแข็งไสที่อร่อยที่สุด
ชวนกินคากิโกริ (kakigori) น้ำแข็งไสสไตล์ญี่ปุ่นที่เมืองเล็กๆ ในจังหวัดนากาโน่