Keikyu Aburatsubo Onsen Camp Park

Keikyu Aburatsubo Onsen Camp Park : จุดตั้งแคมป์ที่มองเห็นภูเขาไฟฟูจิและอ่าวซางามิ
Keikyu Aburatsubo Onsen Camp Park จ. คานางาวะ จุดตั้งแคมป์วิวสวยมองเห็นภูเขาไฟฟูจิและอ่าวซางามิ อุปกรณ์สำหรับตั้งแคมป์ครบครัน พร้อมออนเซ็นธรรมชาติ