Subaru Line

ญี่ปุ่นเตรียมสร้างทางรถไฟขึ้นภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 หรือจุดเริ่มเดินเท้าขึ้นไปสู่ยอดเขาฟูจิ
เตรียมพบกับรถไฟสาย Subaru Line ที่จะมาพร้อมกับทางรถไฟ LRT (Light Rail Transit) รถไฟรางเบาสู่ ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5