Miyake-jima

Tokyo Islands Seafood Fair : สัมผัสอาหารทะเลชั้นเลิศส่งตรงจากหมู่เกาะในโตเกียว
กรุงโตเกียว เมืองหลวงของญี่ปุ่นไม่ได้มีแค่ส่วนเมืองใหญ่เท่านั้น ยังมีเกาะน้อยใหญ่มากมาย เต็มไปด้วยปลา อาหารทะเล สดใหม่ ไป โตเกียว เมื่อไหร่ต้องไปกินให้ได้