Chiba Food

Chiba Local Food : รวมอาหารพื้นเมืองน่าลองที่จังหวัดชิบะ
ชิบะ จังหวัดที่ตั้งของสนามบินนาริตะที่หลายคนเคยไปเยี่ยมเยือน แต่อาจพลาดโอกาสได้ลิ้มลอง อาหารพื้นเมือง ไม่ว่าจะเป็น ฟุโตมากิซูชิ คัตสึอุระทันทันเมน ฯลฯ