Kamihaku in Sendai

Kamihaku in Sendai : ฟีลกู๊ดขั้นสุดกับมหกรรมการรวมตัวของเหล่าคนรักกระดาษครั้งแรกที่เมืองเซนได (สิ้นสุดแล้ว)
20-21 ก.ย. 63 นี้ ชวนไปเดินเล่นในงาน Kamihaku in Sendai มหกรรมกระดาษที่จะถูกจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ในเมืองเซนไดและเป็นครั้งแรกของภูมิภาคโทโฮคุ