Pop Culture

ถ้าไม่ใช่อนิเมะกับคอสเพลย์ แล้วอะไรคือ Now Japanese Pop Culture?
ตกหลุมรักญี่ปุ่นในยุคใหม่ผ่าน Now Japanese Pop Culture ในฮาราจูกุ