Technology

นิมนต์หุ่นยนต์ สวดส่งดวงวิญญาณ
ปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ในรูปของหุ่นยนต์ ล่าสุด “Pepper” ตัดขาดทางโลก หนีความวุ่นวายไปบวชเป็นพระ มีหน้าที่หลักในการนำญาติโยมสวดมนต์ ประกอบพิธีในงานศพ!