SUNNY CLOUDY RAINY

SUNNY CLOUDY RAINY มัลติแบรนด์สโตร์ที่อยากให้ผู้หญิงสนุกกับการแต่งตัวได้เหมือนอากาศที่เปลี่ยนไป
เพราะอารมณ์ของผู้หญิงเปลี่ยนแปลงทุกวัน คอนเซ็ปต์ของร้าน SUNNY CLOUDY RAINY ในย่านคุรามาเอะที่อยากให้สนุกกับการเป็นตัวของตัวเอง แม้ในวันอากาศที่ไม่เป็นใจ