Kaori Ring

Kaori Ring แค่สวมก็ปลอดภัย ไล่ยุงร้าย ใช้ได้แม้เปียกน้ำ
ทำความรู้จักกับกำลังน่ารักไล่ยุงและแมลงร้าย นวัตกรรมใหม่จากญี่ปุ่นที่ใช้แล้วเห็นผลจริงในราคาเพียง 299 บาท