Hida Beef

Gifu Local Food : 9 อาหารท้องถิ่นของจังหวัดกิฟุ
กิฟุ จังหวัดในภูมิภาคชูบุที่มีอาหารท้องถิ่นที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็น เนื้อฮิดะ โฮบะมิโซะ ตัวอ่อนต่อ ปลาอายุ ทาคายาม่าราเมน ข้าวหน้ามะเขือเทศ ฯลฯ