Aoniyoshi

Aoniyoshi : รถไฟชมวิวขบวนหรูเชื่อมนารา โอซาก้า เกียวโต ให้บริการครั้งแรกเมษายนปี 2022
สร้างทริปเที่ยว 3 จังหวัดในคันไซ ได้แก่ โอซาก้า นารา และเกียวโต ด้วยรถไฟชมวิวขบวนใหม่ Aoniyoshi ที่จะมาสร้างความประทับใจให้ทริปของคุณ