Hiraizumi Station

3 เมนูอาหารขึ้นชื่อประจำเมืองโมริโอกะ ที่คนรักเส้นต้องไปลองกิน
ชวนลิ้มลองความอร่อยของ 3 เมนูเส้นยอดนิยม อาหารขึ้นชื่อประจำเมืองโมริโอกะ (Morioka) ในจังหวัดอิวาตะที่มาแล้วต้องไปกิน เพราะถ้าไม่กินถือว่ามาไม่ถึง!