Sensoji Temple

Asakusa Diary: บันทึกการเดินทางของคนทำงานหนังสือ
อาซากุสะ (Asakusa) เป็นย่านการค้าเก่าแก่ทีสำคัญของกรุงโตเกียว และยังเป็นแหล่งที่ตั้งสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมอย่าง วัดเซ็นโซจิ (Sensoji) และถนนนะกะมิเซะ (Nakamise) อันแสนคึกคัก