Shime Parfait

Shime Parfait | ธรรมเนียมการจบมื้ออาหารด้วยพาร์เฟต์
เมื่อวันอันแสนเหน็ดเหนื่อยได้ผ่านพ้นไป ไม่มีอะไรดีไปกว่าการได้จบวันด้วยของกินแสนอร่อยอย่าง 'พาร์เฟต์' จนเกิดเป็นธรรมเนียมขึ้นมาภายใต้ชื่อว่า "Shime Parfait"