Yasai To Kudamono To Tanpaku

Yasai To Kudamono To Tanpaku : ร้านอาหารและเครื่องดื่มสุขภาพจากผักผลไม้ที่เปี่ยมด้วยโปรตีนที่สายเฮลตี้ต้องรัก
พาสายเฮลตี้มารู้จักกับ Yasai To Kudamono To Tanpaku แบรนด์ร้านอาหารและเครื่องดื่มที่มีโปรตีนสูงแต่มีแคลอรีต่ำเพื่อสุขภาพในย่านชิบูย่า (Shibuya)