Craft Beer

คราฟท์เบียร์ ใช่แค่ทำเก๋ แต่ทุ่มเทเพื่อท้องถิ่น
เบียร์ไม่ได้มีค่าแค่น้ำเมา แต่เป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรม อยู่ใกล้ชิดชีวิตผู้คน เป็นเครื่องดื่มแบ่งปันความสุขที่ชวนให้คนแปลกหน้าได้เปิดใจรู้จักกัน