Asakusa Culture Tourist Information Center

Asakusa Culture Tourist Information Center : อาซากุสะศูนย์บริการนักท่องเที่ยวที่สวยที่สุดในโตเกียว
'Asakusa Culture Tourist Information Center' ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวในโตเกียว ที่ต่อยอดภูมิปัญญาของวัฒนธรรมเก่าสู่วัฒนธรรมร่วมสมัย ทำให้ของเก่ามีชีวิตชีวา