Asakusa Culture Tourist Information Center

Asakusa Culture Tourist Information Center : อาซากุสะศูนย์บริการนักท่องเที่ยวที่สวยที่สุดในโตเกียว
ต่อยอดภูมิปัญญาของวัฒนธรรมเก่าสู่วัฒนธรรมร่วมสมัย ทำให้ของเก่ามีชีวิตชีวา ถือเป็นอีกจุดเด่นของสถาปัตยกรรมญี่ปุ่น ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวในโตเกียวที่ออกแบบโดยเคงโกะ คุมะ เป็นหนึ่งในนั้น