Nijo Market

ชิมของสด ช็อปของทะเล ที่ตลาดปลานิโจ!
หากจะเปรียบซับโปโรเป็นบ้านสักหลังหนึ่ง “ตลาดปลานิโจ (Nijo Ichiba)” คงเป็นเหมือนห้องครัวหลังใหญ่ ที่คอยเติมเต็มทุกคนในครอบครัวให้ได้อิ่มท้องอยู่เสมอ