Old School

36 Sublo : ร้านเครื่องเขียนจากยุค Old School ของญี่ปุ่น
36 Sublo ร้านเครื่องเขียนเก่าแก่ตั้งแต่ปี 2004 ที่รวบรวมเครื่องเขียนและสินค้าจิปาถะหายากมาไว้ในที่เดียวกันเป็นร้านแรกๆ ของย่านคิชิโจจิ