RAYARD Hisaya-odori Park

RAYARD Hisaya-odori Park : ศูนย์รวมร้านอร่อยทั้งคาวหวานในบรรยากาศดีต่อปอดและใจในเมืองนาโกย่า 
แนะนำแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ RAYARD Hisaya-odori Park, นาโกย่า ที่มีร้านค้าและร้านอาหารให้เลือกหลากหลาย อีกทั้งยังมีกิจกรรมเอาท์ดอร์ให้ทำอีกด้วย เปิดบริการแล้ว 18 กันยายน 2020 ที่ผ่านมา