Hikari to Kaze no Hiroba

Forest and Park for the 21st Century : สวนป่าแห่งศตวรรษที่ 21 ใกล้กรุงโตเกียว
Forest and Park for the 21st Century สวนป่าขนาดใหญ่ที่อุดมไปด้วยธรรมชาติ ป่า ทุ่งหญ้า และสวนดอกไม้นานาพันธุ์ อีกหนึ่งที่เที่ยวใกล้โตเกียวที่คนรักธรรมชาติไม่ควรพลาด