Takarazuka

ทาคาระซึกะ (Takarazuka) เมืองแห่งละครเพลงญี่ปุ่นที่โด่งดังไปทั่วโลก
เสพความบันเทิงชมละครเวทีเก่าแก่และโชว์สุดอลังการของเมือง "ทาคาระซึกะ (Takarazuka)" เมืองที่ได้เชื่อว่าเป็น 'เมืองแห่งละครเพลง' ญี่ปุ่นที่โด่งดังไปทั่วโลก