Takarazuka

Takarazuka | “ทาคาระซึกะ” เมืองแห่งละครเพลงญี่ปุ่นที่โด่งดังไปทั่วโลก
เสพความบันเทิงชมละครเวทีเก่าแก่และโชว์สุดอลังการของเมืองทาคาระซึกะ