Kagoshima

เมืองหรือต่างจังหวัดหรือไม่?
ความแตกต่างทางความรู้สึกของการทำงานตามต่างจังหวัดกับในเมืองของคนญี่ปุ่น
วิธีไปโอกินาว่า (Okinawa:沖縄)
รวมวิธีการเดินทางไป 'โอกินาว่า' แบบละเอียดที่สุด!