Kagoshima

สุดยอดขนมอร่อยของฝากที่ต้องซื้อในภูมิภาคคิวชู
รวมพลขนมหวานแสนอร่อย ของฝากยอดนิยมจังหวัดต่างๆ ในภูมิภาคคิวชู (Kyushu) ที่ใครได้มาก็ต้องซื้อติดไม้ติดมือเป็นของฝากกลับบ้านกันทุกคน
เมืองหรือต่างจังหวัดหรือไม่?
ความแตกต่างทางความรู้สึกของการทำงานตามต่างจังหวัดกับในเมืองของคนญี่ปุ่น
โมไอ ปฏิสัมพันธ์สร้างความสุข
การมีปฏิสัมพันธ์ที่ดี ถือเป็นพื้นฐานของการใช้ชีวิตร่วมกันในสังคม กลุ่ม "โมไอ" (Moai) จึงได้รวมตัวกันเพื่อสร้างความสุขและช่วยเหลือสังคมให้มีคุณภาพที่ดีขึ้น