toklas

toklas : นิตยสารที่ช่วยให้แม่บ้านญี่ปุ่นใช้ชีวิตในกรุงเทพได้ง่าย สนุก และมีความสุขมากขึ้น 
นิตยสารแจกฟรี toklas (と暮らす) เพื่อนรู้ใจที่อยากช่วยให้แม่บ้านญี่ปุ่นมีความสุขและหวังว่ากรุงเทพจะเป็นความทรงจำที่ดีในสักวันหนึ่ง