butterflybook

MAKUT ONRUDEE | ผู้สร้างแรงกระเพื่อมทางวรรณกรรมเด็ก
หลายคนรู้จักชื่อ “มกุฏ อรฤดี” ในฐานะนักเขียนอาวุโสและเจ้าของสำนักพิมพ์ผีเสื้อ แต่ตลอดชีวิตการทำงาน เขาอุทิศหยาดเหงื่อและแรงกายให้กับหนังสืออย่างแท้จริง