Pipatpong Chitratanatham

Pipatpong Chitratanatham | มองญี่ปุ่นผ่านเลนส์แบบ “พิพัฒน์พงศ์”
ช่างภาพสัญชาติไทยหัวใจญี่ปุ่น ผู้ที่เคยสั่งสมประสบการณ์ในการทำงานกับช่างภาพชาวญี่ปุ่นถึงสองปี