Holland Park

สวนญี่ปุ่น ณ ย่านหรูในลอนดอน
ท่ามกลางความวุ่นวายตะวันตก ยังมีที่หย่อนใจยามเหนื่อยล้า สัมผัสธรรมวิถีญี่ปุ่นที่ "Kyoto Garden" ใจกลางลอนดอน