CafeFuniculiFunicula

Cafe Funiculi Funicula : ย้อนเวลาเพื่อจะพูดคำว่ารักกับภาพยนตร์ญี่ปุ่นสุดประทับใจ “เพียงชั่วเวลากาแฟยังอุ่น” 21 กุมภาพันธ์นี้
มารับชมภาพยนตร์ที่จะทำให้คุณยิ้มทั้งน้ำตากับ "Cafe Funiculi Funicula เพียงชั่วเวลากาแฟยังอุ่น"