Live-stream

ญี่ปุ่นเปิดให้ชม Live-stream แลนด์มาร์คสำคัญในโตเกียวแบบเรียลไทม์ 
จากสถานการณ์ไวรัสโควิด 19 ทำให้โตเกียวเงียบเหงากว่าที่เคยเป็น และเพื่อคลายความคิดถึง ญี่ปุ่นก็เปิดให้ชม Live-stream 5 แลนด์มาร์คสำคัญในโตเกียวแบบเรียลไทม์