Mt. Fuji

ญี่ปุ่นเตรียมสร้างทางรถไฟขึ้นภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 หรือจุดเริ่มเดินเท้าขึ้นไปสู่ยอดเขาฟูจิ
เตรียมพบกับรถไฟสาย Subaru Line ที่จะมาพร้อมกับทางรถไฟ LRT (Light Rail Transit) รถไฟรางเบาสู่ ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5
ฟูจิคิวไฮแลนด์พร้อมเปิด FUJIYAMA Tower จุดชมวิวฟูจิซังแบบพาโนรามา ภายในฤดูร้อนปีนี้
FUJIYAMA Tower หอชมวิวภูเขาไฟฟูจิซังแบบพาโนรามาความสูง 79 เมตร เตรียมเปิดให้บริการแล้วในฟูจิคิวไฮแลนด์ (Fuji-Q Highland) เร็วๆ นี้