Dogo Onsen

Best Onsen 2020 : 10 ออนเซ็นที่ดีที่สุดในญี่ปุ่น ฉบับปี 2020
รวม 10 ออนเซ็น (Onsen) จากทั่วญี่ปุ่นที่ได้รับคะแนนโหวตสูงสุดในปี 2020 เช่น นิวโตออนเซ็น, ยุฟุอินออนเซ็น, คุซัตสึออนเซ็น, โดโกะออนเซ็น, โนโบริเบ็ตสึออนเซ็น และอีกมากมายที่ต้องจดไว้ไปทริปหน้า
Hotels in Dogo Onsen : 10 โรงแรมที่มีออนเซ็นธรรมชาติจากบ่อน้ำพุร้อนโดโกะบนเกาะชิโกกุ
เปิดพิกัด 10 โรงแรมที่มี ออนเซ็น ธรรมชาติจากบ่อน้ำพุร้อนโดโกะบน เกาะชิโกกุ ย่านบ่อน้ำพุร้อนเก่าแก่ต้นฉบับของฉากในแอนิเมชันเรื่องดัง