DonkiMallThonglor

Donki Mall Thonglor : พร้อมลุย ดองกิ มอลล์ ทองหล่อ ศูนย์การค้าจากญี่ปุ่นใจกลางเมือง 22 กุมภาพันธ์นี้
ชวนไปช็อปของญี่ปุ่นกันให้ฟินที่ ดองกิ มอลล์ ทองหล่อ (Donki Mall Thonglor)