Warayaki

Traditional Cooking Method in Kochi | “วาระยากิ” เมนูไฟลุกพรึบ!
“วาระยากิ” (Warayaki) หนึ่งเมนูที่ยังไม่ค่อยบูมนักในหมู่คนไทย แต่อยากบอกว่าอาหารหน้าตาบ้านๆ จานนี้ ใครได้กินแล้วเป็นต้องติดใจจนวางตะเกียบไม่ลง!