Waltz

ไม่ช้าก็เร็ว
หลายครั้งความรวดเร็วเร่งรีบก็ทำให้รู้สึกเหนื่อย ถ้าเจอจังหวะดีๆ ในมหานครโตเกียวที่จะทำให้ช้าลงได้บ้าง ก็อยากให้ทุกคนรีบคว้าเอาไว้